EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Jordbrukets intäkter efter region och driftsinriktning 2016

Publiceringsdatum: 2017-11-23

Referensår: 2016 Produktkod: JO0205 Ämnesord: Ekonomi

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

I detta Statistiska meddelande fördelas värdet för riket i den ekonomiska kalkylen för jordbrukssektorn (EAA) efter län, storleksgrupp och jordbruksföretagets driftsinriktning. Fördelningen görs för produktionen av jordbruksvaror till producentpris.

Jordbrukets produktionsvärde högst i Skåne

Det län där värdet av producerade jordbruksvaror är högst är Skåne län följt av Västra Götalands län och Östergötlands län. En knapp fjärdedel av det värde som fördelats efter län skapas i Skåne län medan runt 16 % av värdet skapas i Västra Götalands län och 8 % i Östergötlands län.

Specialiserade mjölkföretag skapar en stor del av jordbrukets produktionsvärde

För hela riket var värdet av de jordbruksvaror som jordbrukarna producerade knappt 49 miljarder. Företag specialiserade på mjölkkor skapade runt 24 % eller knappt 11,8 miljarder kr av detta värde.

Lite mer än hälften, 57 %, av värdet av jordbruksvarorna skapades av företag med mer än 100 hektar åkermark. Motsvarande andel för heltidsjordbruk, d.v.s. de 15 500 jordbruksföretag där standardarbetstiden är 1 600 timmar eller högre, var 86 %.

Hitta på sidan

Till toppen