Ekologisk animalieproduktion 2014

Publiceringsdatum: 2015-08-28

Referensår: 2014 Produktkod: JO0609 Ämnesord: Animalieproduktion, Ekologiskt

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Kraftig produktionsökning av ekologiska mejeri­produkter

Under 2014 ökade produktionen av ekologiska mejeriprodukter kraftigt efter att ha minskat under några år. Produktionen av ekologisk konsumtionsmjölk ökade med 18 % och för syrade produkter och ost ökade produktionen med 19 %. Produktionen av ekologisk grädde ökade med hela 69 %.

Invägningen av ekologisk mjölk uppgick 2014 till 371 500 ton, en ökning med 5 100 ton eller drygt 1 %. År 2014 var knappt 13 % av den totala mängden invägd mjölk ekologisk, vilket var ungefär samma andel som 2013.

Slakten av ekologiskt uppfödda djur ökar

Slakten, i ton, av ekologiskt uppfödda nötkreatur och får och lamm ökade med 4 % respektive 7 % under 2014. Slakten av ekologiskt uppfödda nötkreatur uppgick till 19 100 ton vilket motsvarar en andel på drygt 14 % av den totala slakten av nötkreatur. Slakten av får och lamm var 1 100 ton, motsvarande drygt 22 % av den totala slakten.

Slakten av ekologiskt uppfödda svin ökade med 3 %. Den ekologiska svinproduktionen är dock av liten omfattning. Knappt 2 % av de slaktade svinen är uppfödda med ekologiska produktionsmetoder.

Andelen ekologiska ägg ökar

År 2014 uppgick invägningen av ekologiska ägg vid Svenska Äggs medlems­packerier till 13 500 ton, en ökn­ing med 2 % jämfört med 2013. Andelen ekologiska ägg ökade och 2014 var knappt 14 % ekologiska.

Hitta på sidan

Till toppen