Ekologisk animalieproduktion 2015

Publiceringsdatum: 2016-08-24

Referensår: 2015 Produktkod: JO0609 Ämnesord: Animalieproduktion, Ekologiskt

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Fortsatt produktionsökning av ekologiska mejeri­produkter men mjölkinvägningen har varit stabil

Under 2014 ökade produktionen av ekologiska mejeriprodukter kraftigt efter att ha minskat under några år. 2015 fortsatte produktionen att öka. Produktionen av ekologisk konsumtionsmjölk ökade med 19 % och för syrade produkter var ökningen 38 % jämfört med 2014. Produktionen av ekologisk ost är förhållandevis liten men under 2015 mer än fördubblades den och samtidigt ökade även produktionen av ekologisk grädde med 72 %.

Invägningen av ekologisk mjölk uppgick 2015 till 370 300 ton, vilket innebär att produktionen var i stort sett oförändrad jämfört med 2014. År 2015 var knappt 13 % av den totala mängden invägd mjölk ekologisk, vilket var ungefär samma andel som 2014.

Invägningen av ekologiska ägg ökade kraftigt

År 2015 uppgick invägningen av ekologiska ägg vid Svenska Äggs medlems­packerier till drygt 17 000 ton, en ökn­ing med 26 % jämfört med 2014. Andelen ekologiska ägg ökade och 2015 var 16 % av den totala invägningen ekologisk.

Ökad slakt av ekologiskt uppfödda svin

Slakten, i ton, av ekologiskt uppfödda nötkreatur och får och lamm minskade med 1 % för vardera djurslag jämfört med 2014. Slakten av ekologiskt uppfödda nötkreatur uppgick till 18 900 ton vilket motsvarar en andel på drygt 14 % av den totala slakten av nötkreatur. Slakten av får och lamm var 1 100 ton, motsvarande drygt 22 % av den totala slakten.

Slakten av ekologiskt uppfödda svin ökade med knappt 14 %. Den ekologiska svinproduktionen är dock av liten omfattning. Knappt 2 % av de slaktade svinen är uppfödda med ekologiska produktionsmetoder.

Slakten av ekologiska slaktkycklingar ökade med 50 %. Trots ökningen är andelen ekologisk slaktkycklingproduktion mindre än 1 %.

Hitta på sidan

Till toppen