Ekologisk djurhållning 2013

Publiceringsdatum: 2014-09-25

Referensår: 2013 Produktkod: JO0115 Ämnesord: Djur, Ekologiskt

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Vart femte nötkreatur är ekologiskt

År 2013 var 285 700 eller nästan vart femte nötkreatur i Sverige omställt till ekologisk produktion. Antalet omställda nötkreatur har därmed ökat med 58 % sedan år 2009. År 2013 var 14 % av mjölkkorna omställda till ekologisk produktion. Motsvarande siffra för kor för uppfödning av kalvar var 34 %.

Ekologiska kobesättningar större än genomsnittet

En ekologisk mjölkgård hade i genomsnitt 82 kor år 2013. Den genomsnittliga besättningsstorleken för alla mjölkgårdar i Sverige var 74 kor. Det betyder att de ekologiska mjölkgårdarna i genomsnitt har 11 % fler kor än en genomsnittlig mjölkgård.

Fåren har ökat mest

Det djurslag som relativt sett ökat mest inom den ekologiska produktionen är får. Mellan åren 2009 och 2013 har antalet omställda ekologiska får ökat med 73 %. År 2013 var 118 800 får omställda till ekologisk produktion, vilket motsvarade 21 % av det totala antalet får i Sverige. Mätt i antal djur har dock värphönsen ökat mest.

Hitta på sidan

Till toppen