Ekologisk djurhållning 2016

Publiceringsdatum: 2017-06-20

Referensår: 2016 Produktkod: JO0115 Ämnesord: Djur, Ekologiskt

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Kraftig ökning av antalet ekologiska slaktkycklingar

I juni 2016 var 145 200 slaktkycklingar ekologiska. Det var en ökning med 92 800 kycklingar eller 177 % jämfört med 2015. Trots den kraftiga ökningen så är den ekologiska slaktkycklinguppfödningen fortfarande liten i förhållande till det totala antalet slaktkycklingar i Sverige. Endast 2 % av det totala antalet slaktkycklingar i Sverige var ekologiska i juni 2016.

Värphönsen fortsätter att öka i antal

Antalet värphöns fortsatte att öka under 2016. I juni var 1 272 900 omställda till ekologisk produktion vilket var en ökning med 158 700 eller 14 % jämfört med föregående år. 2016 var 16 % av det totala antalet värphöns i Sverige omställda till ekologisk produktion.

Statistiken visar på en ökning för samtliga djurslag

Även de övriga djurslagen visade på ökat antal under 2016. Antalet ekologiska mjölkkor uppgick till 49 100 vilket motsvarar en ökning på 3 % jämfört med 2015. Under samma period ökade antalet kor för uppfödning av kalvar med knappt 5 % till 67 400. I juni 2016 var 15 % av mjölkkorna ekologiska, medan motsvarande andel för kor för uppfödning av kalvar var 35 %.

Jämfört med 2015 ökade antalet ekologiska tackor och baggar med knappt 6 % till 61 600, vilket motsvarade 22 % av det totala antalet tackor och baggar i Sverige 2016.

Antalet ekologiska suggor ökade med drygt 11 % under 2016. Den ekologiska grisproduktionen är dock förhållandevis liten. De 3 000 suggor som var ekologiska 2016 utgjorde 2 % av det totala antalet suggor i Sverige.

Hitta på sidan

Till toppen