Ekologisk djurhållning 2017

Publiceringsdatum: 2018-06-15

Referensår: 2017 Produktkod: JO0115 Ämnesord: Djur, Ekologiskt

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Antalet ekologiskt hållna mjölkkor ökade 2017

I juni 2017 var 52 900 mjölkkor omställda till ekologisk produktion, vilket innebär en ökning med 3 800 kor eller 8 % jämfört med juni 2016. Andelen ekolog-iska mjölkkor var 16 % 2017.

Även antalet ekologiskt hållna kor för uppfödning av kalvar ökade och uppgick 2017 till 70 100, en ökning med 2 700 kor eller 4 %. Trots denna ökning minskade andelen ekologiska kor för uppfödning av kalvar något till 34 %.

Antalet värphöns minskar efter flera års uppgång

Efter en lång rad av år med stadig uppgång i antalet ekologiska värphöns minskade antalet 2017. I juni 2017 uppgick antalet till 1 241 000, en minskning med 31 800 höns eller knappt 3 % jämfört med 2016. Andelen ekologiska värphöns av det totala antalet värphöns i Sverige ökade dock till 17 %, vilket beror på att även de konventionellt hållna värphönsen minskade i antal.

Fler slaktkycklingar och grisar men färre får

Antalet ekologiskt hållna slaktkycklingar ökade även 2017 men ökningen var långt ifrån så stor som 2016. I juni 2017 var antalet ekologiska slaktkycklingar 171 500, en ökning med 26 300 eller 18 % jämfört med 2016. Andelen ekologiska slaktkycklingar ligger dock kvar på 2 %.

Antalet tackor och baggar var i stort sett oförändrat mellan 2016 och 2017. Däremot minskade antalet lamm vilket medförde att det totala antalet ekologiskt hållna får minskade och uppgick till 126 700 år 2017. Andelen ekologiska får var 21 %.

Under 2017 ökade antalet ekologiskt hållna grisar med 6 % och uppgick till 30 800. Andelen ekologiska grisar ligger dock kvar på 2 %.

Hitta på sidan

Till toppen