Ekologisk växtodling 2011. Omställda arealer och arealer under omställning

Publiceringsdatum: 2012-06-19

Referensår: 2011 Produktkod: JO0114 Ämnesord: Areal, Ekologiskt, Odling

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Andelen ekologisk odlad jordbruksmark ökade 2011

Den totala arealen jordbruksmark som antingen var omställd eller var under omställning till ekologisk produktion uppgick år 2011 till 481 000 hektar eller 15,7 % av den totala arealen jordbruksmark. Det motsvarar en ökning med nästan 42 000 hektar eller 9,5 % jämfört med år 2010.

Men arealerna under omställning minskade

Den omställda arealen jordbruksmark uppgick till knappt 386 000 hektar år 2011, en ökning med hela 17,1 % jämfört med föregående år. Samtidigt minskade arealen jordbruksmark som var under omställning med 13,2 % och uppgick 2011 till 95 000 hektar.

Hitta på sidan

Till toppen