Ekologisk växtodling 2012. Omställda arealer och arealer under omställning

Publiceringsdatum: 2013-06-18

Referensår: 2012 Produktkod: JO0114 Ämnesord: Areal, Ekologiskt, Odling

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

De omställda ekologiska arealerna ökade

Arealen jordbruksmark som var helt omställd till ekologisk produktion uppgick år 2012 till 424 600 hektar. Det motsvarar en ökning med 10 % jämfört med år 2011. Under år 2012 var 14 % av Sveriges jordbruksmark omställd till ekologisk produktion.

Men arealerna under omställning minskade kraftigt

Arealen jordbruksmark som år 2012 var under omställning till ekologisk produktion minskade med 44 % jämfört med år 2011. Det är nu andra året i rad som arealen under omställning minskar.

För år 2012 medförde detta att den totala arealen jordbruksmark, som var omställd eller under omställning till ekologisk produktion, inte ökade utan låg i nivå med 2011 års areal. Av Sveriges totala areal jordbruksmark var 15,7 % omställd eller under omställning till ekologisk produktion år 2012.

Hitta på sidan

Till toppen