Ekologisk växtodling 2019. Omställda arealer och arealer under omställning

Publiceringsdatum: 2020-05-20

Referensår: 2019 Produktkod: JO0114 Ämnesord: Areal, Ekologiskt, Odling

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Fortsatt minskning av arealer under omställning till ekologisk produktion

Under 2019 brukades 614 300 hektar jordbruksmark med ekologiska produktionsmetoder, en ökning med 5 200 hektar eller knappt 1 % jämfört med 2018. Det innebär att 20 % av den totala jordbruksmarken i Sverige brukades ekologiskt 2019.

Av den totala ekologiskt brukade marken var 556 000 hektar helt omställd till ekologisk produktion medan 58 300 hektar var under omställning. Den omställda arealen ökade med 19 500 hektar eller 4 % medan arealen under omställning till ekologisk produktion minskade med 14 300 hektar eller 20 % jämfört med 2018.

År 2019 brukade knappt 5 700 företag jordbruksmark ekologiskt. Antalet var i stort sett oförändrat jämfört med 2018.

Både arealen åkermark och betesmark ökade

Den ekologiskt brukade arealen 2019 fördelade sig på 477 900 hektar åkermark och 136 300 hektar betesmark. Arealen åkermark och betesmark ökade med knappt 1 % vardera jämfört med 2018. År 2019 brukades 19 % av åkermarken ekologiskt medan närmare 30 % av betesmarken var ekologisk.

Spannmåls- och vallarealen fortsätter öka

Den ekologiskt odlade arealen spannmål uppgick 2019 till 111 100 hektar, en ökning med 8 300 hektar eller 8 % jämfört med 2018. Arealerna höstvete, råg, höstkorn, rågvete och blandsäd ökade medan arealerna för vårvete, vårkorn och havre minskade.

Under 2019 ökade arealen slåtter- och betesvall med 14 500 hektar eller 6 % och uppgick till 262 800 hektar. Samtidigt minskade arealerna för grödgrupperna grönfoder, ärter och åkerbönor, raps och rybs samt träda.

Hitta på sidan

Till toppen