Försäljning av mineralgödsel 2008/2009

Publiceringsdatum: 2010-09-17

Referensår: 2009 Ämnesord: Övrigt

Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Försäljningen av mineralgödsel minskade med 28 %

Försäljning av mineralgödsel uttryckt i kvantitet vara uppgick under gödselåret 2008/09, dvs. under perioden 1 juli 2008–30 juni 2009, till 566 800 ton. Försäljningen minskade med 28 % eller 215 700 ton jämfört med året innan.

Försäljningen av NPK minskade med 41 %

Försäljningen av NPK-gödselmedel minskade med 135 600 ton (41 %) gödselåret 2008/09. Försäljningen av NPK har varit nästan konstant mellan gödselåren 2000/01–2006/07. Gödselåret 2007/08 var försäljningen ovanligt hög för att sedan 2008/09 vara ovaligt låg. NPK gödselmedlen står för 89 % av försäljningen av sammansatta gödselmedel. NPK 27-3-5 är den NPK-produkt som det såldes mest av 2008/09, 58 700 ton och stod därmed för 31 % av den totala NPK försäljningen.

Hitta på sidan

Till toppen