Försäljning av mineralgödsel 2011/2012

Publiceringsdatum: 2013-06-28

Referensår: 2012 Ämnesord: Övrigt

Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Mellan den 1 juli 2011 och den 30 juni 2012 såldes i Sverige 615 212 ton mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk, en minskning med 13 % sedan året dessförinnan och med 11 % jämfört med genomsnittet för de fem föregående åren. Försäljningen av enkla gödselmedel utgjorde 57 viktprocent av den totala mängden, medan sammansatta gödselmedel stod för resterande 43 %.

Den absoluta majoriteten av de sålda gödselmedlen bestod av enkla kvävegödsel och sammansatta NPK-gödsel, som tillsammans stod för 97 % av den sålda vikten. Bland de enkla kvävegödslen utgjordes 80 % av medel med ett kväveinnehåll på 24‑30 %, medan den största kategorin NPK-gödsel utgjordes av medel med 20‑22 % kväve, 3‑4 % fosfor och 9‑10 % kalium. Den kategorin stod för 22 viktprocent av den totala sålda mängden NPK‑gödsel.

De genomsnittliga halterna av kväve och svavel i gödselmedel ökade generellt från mitten av 1990-talet fram till slutet av 2000‑talet, för att sedan ligga mer eller mindre konstant på en nivå strax över 24 respektive 3 %. Som kontrast har halterna av fosfor och kalium istället minskat, för att 2011/12 ligga strax under 4 respektive 2 %. Av den totala mängden kväve såldes 61 % i enkla gödselmedel, medan den överväldigande majoriteten av fosfor och kalium såldes i form av NPK-gödsel. I princip allt svavel stod att finna i enkla kvävegödsel eller i NPK-medel.

Hitta på sidan

Till toppen