Försäljning av mineralgödsel 2017/2018

Publiceringsdatum: 2019-05-23

Referensår: 2018 Ämnesord: Övrigt

Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Under perioden 1 juli 2017 till 30 juni 2018 såldes 799 156 ton mineralgödsel för jord- och trädgårds­bruk i Sverige, en minskning med 5 % jämfört med gödselåret 2016/17, men 4 % högre än genomsnittet för de fem föregående åren. Enkla kvävegödsel utgjorde tillsammans med NPK-gödsel knappt 93 % av den totala mängden sålda gödselmedel under gödselåret 2017/18.

Den största enskilda kategorin sålda gödselmedel var enkla kvävegödsel, av vilka det totalt såldes 464 946 ton under 2017/18, en minskning med 10 % jämfört med året innan, men något högre än genomsnittet för de fem närmast föregående åren. Bland de enkla kvävegödslen var gödselmedel med mellan 24 och 30 % kväveinnehåll populärast och stod för hela 82 % av den sålda vikten för dessa medel.

Försäljningen av NPK-gödsel uppgick till 278 131 ton under 2017/18 vilket var en liten minskning jämfört med såväl året innan, som med genomsnittet för de fem föregående åren. Försäljningen av NPK-gödsel är fördelad mellan en rad sorter med olika samman­sättning.

Sett till det näringsmässiga innehållet såldes totalt 184 187 ton kväve under 2017/18, vilket var 7 % mindre än under 2016/17, men detsamma som genomsnittet för de fem föregående åren. Den sålda mängden fosfor var i princip oförändrad jämfört med året innan. Totalt sett såldes 65 % av kvävet i form av enkla kväve­gödsel, medan 33, 65 respektive 71 % av kvävet, fosforn och kaliumet såldes i form av NPK-gödsel.

Hitta på sidan