Fritidsodling i Sverige – en översikt

Publiceringsdatum: 2013-07-05

Referensår: 2012 Ämnesord: Odling, Trädgård, Övrigt

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Över hälften av Sveriges hushåll odlar ätbara växter

Drygt 50 % av hushållen odlar någon form av ätbara växter. Av de hushåll som bor i villa eller på jordbruksfastighet odlar över 75 % ätbara växter. Motsvarande siffra för de som bor i lägenhet är drygt 30 %. Den vanligaste odlingsplatsen för ätbara växter är trädgård vid permanentboendet, knappt 70 % av de som odlar ätbara växter odlar på det viset. Cirka 25 % av hushållen odlar ätbara växter på balkong eller uteplats vilket är den näst vanligaste odlingsplatsen.

Cirka 3 miljarder kr spenderades på växter och fröer

Drygt 60 % av hushållen spenderade pengar på växter till fritidsodling under 2012. Totalt spenderade hushållen knappt 2,6 miljarder kr på växter och 0,4 miljarder kr på fröer under 2012. I summan för växter ingår utgifter för icke ätbara växter, till exempel lökar och utplanteringsväxter. Om värdena summeras spenderade alltså svenska hushåll knappt 3 miljarder kr på växter och fröer, vilket motsvarar ungefär 880 kr per hushåll bland de hushåll som spenderade minst 1 kr på växter och fröer.

Egenproducerat är bättre än köpt anser 45 % av hushållen

Vi bad hushållen i undersökningen att ta ställning till ett antal påståenden kopplade till fritidsodling. Resultaten visar att drygt 45 % av hushållen instämmer helt med påståendet att egenproducerat är bättre än köpt. Av de som odlar ätbara växter instämmer nästan 60 % helt medan motsvarande värde för de som inte odlar ätbara växter är knappt 35 %.

Hitta på sidan

Till toppen