Fritidsodling i Sverige. De svenska hushållens odling av ätbara växter

Publiceringsdatum: 2014-10-16

Referensår: 2012 Ämnesord: Odling, Trädgård, Övrigt

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Nästan 1,8 miljoner svenska hushåll odlade någon form av ätbara växter år 2012. Andelen odlande hushåll skiljde sig åt beroende på boendeform. Medan drygt 60 % av hushållen i småhus, lantbruksfastigheter och fritidshus odlade ätbara växter, var samma andel för lägenhetshushåll 23 %. Strax över en hälften av de odlande hushållen stod att finna i Götaland, medan omkring en tredjedel fanns i Svealand och en sjättedel i Norrland.

De vanligaste grödorna var i fallande ordning äpple, vinbär, gräslök, persilja och tomat, som odlades av mellan 15 och 24 % av hushållen. Äpple var den populäraste grödan i såväl Götaland som Svealand, medan vinbär var populärast i Norrland. Äpple var också den populäraste grödan i såväl småhus som lantbrukshushåll och fritidshus, medan tomat var den vanligaste grödan i lägenhetshushåll.

Sett till skördad mängd var äpple den största grödan, följt av potatis, vinbär, plommon och päron. Knappt 14 900 ton äpple skördades i svenska hushåll 2012, att jämföra med de 23 400 ton som producerades i den svenska yrkesmässiga odlingen. Sett ur den synvinkeln är rabarber, vinbär och hallon exempel på grödor som odlas och skördas i större utsträckning i hemmen än i den svenska yrkesmässiga odlingen. Vinbärsskörden i svenska hushåll var 17 gånger större än den yrkesmässiga produktionen.

I vissa fall utgjorde skörden från fritidsodlingen en betydande andel av den totala konsumtionen. De svenska hushållens skörd av färska bär från fritidsodlingen uppgick till knappt 14 % av den totala konsum­tionen av färska bär 2012. På samma sätt utgjorde den sammanlagda hushållsskörden av äpplen och päron knappt 9 % av den totala svenska konsumtionen.

Hitta på sidan

Till toppen