Fruktträd 2017

Publiceringsdatum: 2018-10-23

Referensår: 2017 Produktkod: JO0102 Ämnesord: Areal, Odling, Trädgård

Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Den svenska äppelodlingen förändras

Den yrkesmässiga odlingen av äpplen ökade påtagligt mellan 2012 och 2017. Antalet äppelträd ökade med 38 procent till knappt 3,6 miljoner träd, medan den odlade arealen ökade med 11 procent till 1 660 hektar. Under perioden 2013–2017 planterades drygt 1,2 miljoner äppelträd på 450 hektar, vilket innebär att mer än en tredjedel av det totala antalet äppelträd planterades under den senaste femårsperioden.

De mest odlade sorterna 2017 var Ingrid Marie, Aroma och Discovery, som tillsammans stod för 52 procent av det totala antalet träd. Utöver dessa klassiska sorter är sammansättningen av sorter i odlingarna under snabb förändring. De nyare sorterna Rubinola, Frida, Elise och Santana ökade påtagligt jämfört med tidigare år och utgjorde en fjärdedel av den totala mängden träd 2017. Samtidigt minskar andelen av äldre sorter som Cox Orange och Gravensteiner.

Hitta på sidan

Till toppen