Husdjur i juni 2013

Slutlig statistik

Publiceringsdatum: 2019-10-15

Referensår: 2013 Produktkod: JO0103 Ämnesord: Djur

Anders Grönvall 036-15 57 91 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Antalet svin ökade 2013

I juni 2013 fanns det 1 398 900 svin vilket var 35 500 fler än vid motsvarande tid 2012. Det var första gången på 10 år som antalet svin ökade. Sedan 1995 har antalet svin minskat med 40 %. Antalet företag med svin fortsatte dock att minska mellan 2012 och 2013. Under 2000-talet har fyra av fem svinproducenter försvunnit.

I juni 2013 fanns det totalt 1 496 500 nötkreatur vilket är marginellt mindre än året innan. Antalet nötkreatur har minskat med 16 % sedan 1995.

Antalet får ökade mellan åren 2002 och 2011. Därefter skedde ett trendbrott och antalet får minskade något mellan 2011 och 2012. Denna minskning av antalet får fortsatte till 2013 då djurantalet minskade med 5,5 % sedan 2012.

Hitta på sidan

Till toppen