Husdjur i juni 2015

Publiceringsdatum: 2019-10-15

Referensår: 2015 Produktkod: JO0103 Ämnesord: Djur

Anders Grönvall 036-15 57 91 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Antalet mjölkkor minskar

Under de senaste åren har antalet mjölkkor i landet endast förändrats marginellt. Mellan juni 2014 och juni 2015 har antalet dock minskat med 6000 djur. Sedan 2010 har antalet mjölkkor minskat med ca 2,8 % till 338 400 mjölkkor. Minskningen är något större bland kor för uppfödning av kalvar, vilka har minskat med 6,6 % sedan 2010.

Antalet svin har minskat med uppskattningsvis 1,6 % mellan 2014 och 2015. Såväl galtar, suggor som slaktsvin har minskat i antal, medan antalet smågrisar ökat något. Sedan 2010 har dock den genomsnittliga årliga minskningen varit betydligt större då antalet svin totalt sett minskat med 10,8 % under perioden.

Antalet får har, efter att ha minskat till 2013, ökat de senaste två åren. Antalet får har ökat med uppskattningsvis 5 900 djur sedan juni 2014, varav antalet lamm står för större delen av ökningen.

På fjäderfäsidan har antalet djur ökat mellan 2014 och 2015 för såväl höns, slaktkycklingar som kycklingar för äggproduktion och är i samtliga fall uppe på en nivå som inte setts tidigare. Ökningen av slaktkycklingar bekräftar den ökade slakten som setts under första halvåret 2015 enligt Jordbruksverkets slaktstatistik.

Stadig minskning av antalet företag med mjölkkor

Antalet företag med mjölkkor minskar stadigt. 2015 är det ca 200 färre än 2014 och knappt 1 500 färre än 2010. Samma nedåtgående trend syns även för företag med kor för uppfödning av kalvar.

Den snabba minskningen i antalet svinföretag som man kunde se under flera år har mellan de sista åren avtagit något. Mellan 2014 och 2015 går det inte att se någon statistiskt säkerställd förändring av antalet företag med svin.

Den finns ingen statistiskt säker förändring av antalet företag med får.

Hitta på sidan

Till toppen