Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2005

Publiceringsdatum: 2006-06-16

Referensår: 2005 Ämnesord: Ekonomi

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Jordbrukets investeringar minskade obetydligt år 2005

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap har uppskattats till 4 844 miljoner kr år 2005. Jämfört med år 2004 innebär detta en minskning med 7 miljoner kr eller 0,1 procent räknat i löpande priser. Ökningar i investeringarna kan noteras för traktorer, transportredskap och stallutrustning. Bland de poster där investeringarna sjunkit kan nämnas redskap för sådd och spridning, redskap för skörd och tröskning samt torkar och kvarnar.

Investeringar 1970 - 2005

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap var vid mitten på 1970-talet på en hög nivå, varefter de sjönk trendmässigt till början av 1990.talet. Under åren 1990 och 1991 sjönk investeringarna markant med 25-30 procent per år varefter de sjönk med 10-15 procent under 1992 och 1993. Den nedåtgående trenden bröts under åren 1994 - 1999 då investeringarna ökade. Mellan 1999 och 2002 sjönk investeringarna återigen för att vända uppåt mellan 2002 och 2005. Mellan de två senaste åren ökade investeringarna i fasta priser med knappt en halv procent.

Figur A. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2005, i 2005 års priser

Figur A. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2005, i 2005 års priser

Hitta på sidan

Till toppen