Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2007

Publiceringsdatum: 2009-11-05

Referensår: 2007 Ämnesord: Ekonomi

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Jordbrukets investeringar ökade år 2007

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap har uppskattats till 6 190 miljoner kr år 2007. Jämfört med år 2006 innebär detta en ökning med 1 116 miljoner kr eller 22 % räknat i löpande priser. De poster som står för de största ökningarna är Jordbearbetningsredskap samt Sådd och spridning som ökat med 126 % respektive 86 %. Underhåll och rengörning, Potatis- och betesmaskinger samt Torkar och kvarnar är de enda poster där investeringarna underskrider 2006 års nivå.

Investeringar 1970 - 2007

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap var vid mitten på 1970-talet på en hög nivå, varefter de sjönk trendmässigt till början av 1990-talet. Under åren 1990 och 1991 sjönk investeringarna markant med 25-30 procent per år varefter de sjönk med 10-15 procent under 1992 och 1993. Den nedåtgående trenden bröts under åren 1994 - 1999 då investeringarna ökade. Mellan 1999 och 2002 sjönk investeringarna återigen för att sedan vända uppåt mellan 2002 och 2004. År 2005 sjönk det marginellt för att sedan 2006 fortsätta öka med 4 %. Mellan 2006 och 2007 ökade investeringarna i fasta priser med ca 19 %. (I tabell 2 redovisas investeringarna från år 1970 i både fasta och löpande priser.)

Figur A. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2007, i 2007 års priser

Figur A. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2007, i 2007 års priser

Hitta på sidan

Till toppen