Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2008

Publiceringsdatum: 2009-11-19

Referensår: 2008 Ämnesord: Ekonomi

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Fortsatt ökade investeringar år 2008

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap har uppskattats till 6 763 miljoner kr år 2008. Jämfört med år 2007 innebär detta en ökning med 573 miljoner kr eller 9 % räknat i löpande priser. De poster som står för de största ökningarna är Redskap för grundförbättring samt Vagnar som ökat med 247 % respektive 56 %. Potatis- och betesmaskiner sjönk med 33 % och är därmed den post där investeringarna sjönk mest jämfört med 2007.

Investeringar 1970 - 2008

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap var vid mitten på 1970-talet på en hög nivå, varefter de sjönk trendmässigt till början av 1990-talet. Under åren 1990 och 1991 sjönk investeringarna markant med 25-30 procent per år varefter de sjönk med 10-15 procent under 1992 och 1993. Den nedåtgående trenden bröts under åren 1994 - 1999 då investeringarna ökade. Mellan 1999 och 2002 sjönk investeringarna återigen för att sedan vända uppåt mellan 2002 och 2004. År 2005 sjönk det marginellt för att sedan 2006 fortsätta öka med 4 %. Mellan 2006 och 2007 var ökningen 19 % i fasta priser för att sedan från 2007 till år 2008 öka med ca 4 % i fasta priser. (I tabell 2 redovisas investeringarna från år 1970 i både fasta och löpande priser.)

Figur A. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2008, i 2008 års priser

Figur A. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2008, i 2008 års priser

Hitta på sidan

Till toppen