Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2010

Publiceringsdatum: 2010-11-20

Referensår: 2010 Ämnesord: Ekonomi

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Måttligt ökade investeringar år 2010

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2010 uppskattas till 6 209 miljoner kronor. Det är 156 miljoner kronor, eller cirka 3 %, högre än år 2009 i löpande priser. Den enskilda post där investeringarna ökat mest är Redskap för underhåll och rengöring, där de är 58 % högre jämfört med föregående år. Investeringarna i Redskap för jordbearbetning har minskat mest, med cirka 33 % sedan året innan.

Investeringar 1970 – 2010

Räknat i fasta priser fördubblades jordbrukets investeringar i maskiner och redskap mellan år 1970 och 1975, för att sedan öka med ytterligare drygt 20 % till 1976. Efter toppen 1976 har trenden dock varit nedgående med ett fåtal trendbrott (främst 1982 och 1988) fram till år 1993 då investeringarna nådde sin botten. Efter år 1993 ökade investeringarna inom jordbruket igen fram till år 2000. Sedan dess har nivån varit relativt konstant och endast pendlat några procentenheter upp och ner fram till år 2007 då ökningen från året innan var 18 %. År 2008 fortsatte ökningen med blygsamma 4 % och nådde då en tillfällig topp för att året därefter sjunka med nästan 17 %. Med en ökning om endast 3 % år 2010 är investeringsnivån fortfarande betydligt lägre än den var 2008. I fasta priser låg investeringarna i maskiner och redskap för jordbruket år 2010 på 92 % av 1970-års nivå. Utvecklingen i löpande och fasta priser sedan år 1970 redovisas i tabell 2.

Figur A. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2010, i 2010 års priser

Figur A. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2010, i 2010 års priser

Hitta på sidan

Till toppen