Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2014

Publiceringsdatum: 2015-02-25

Referensår: 2014 Ämnesord: Ekonomi

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Återhämtning i jordbrukets investeringar under 2014

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2014 uppskattas till 5 993 miljoner kronor, 295 miljoner kronor mer än år 2013 i löpande priser och alltså en ökning med 5 %. Trots uppgången är det, om man bortser från 2013, fortfarande den lägsta nivån sedan 2009 i löpande priser och justerat för inflation den lägsta sedan 1995. Den största ökningen i procent skedde i kategorin redskap för rotfrukter, som gick upp med 69 % från 24 till 40 miljoner kronor. Värdemässigt var ökningen störst för
investeringar i Traktorer , som gick upp från 1 994 till 2 335 miljoner kronor. Investeringarna i Övrigt för traktorer, såsom lyftar och redskapskopplingar, var däremot de som sjönk kraftigast. Där var nedgången 61 %, från 22 till 8 miljoner kronor. I värde var nedgången största i Redskap för skörd och tröskning, efter en minskning om 27 miljoner var värdet 978 miljoner kronor år 2014.

Investeringar 1970–2014

Räknat i fasta priser fördubblades jordbrukets investeringar i maskiner och redskap mellan år 1970 och 1975, för att sedan öka med ytterligare drygt 20 % till 1976. Efter toppen 1976 har trenden dock varit nedgående med ett fåtal trendbrott (främst 1982 och 1988) fram till år 1993 då investeringarna nådde sin botten. Efter år 1993 ökade investeringarna inom jordbruket igen fram till år 2000. Sedan dess har nivån varit relativt konstant och endast pendlat några procentenheter upp och ner fram till år 2007 då ökningen från året innan var 18 %. År 2008 nådde investeringarna sin högsta nivå sedan 1989 och den har ännu inte överträffats. År 2011 påbörjades en uppgång, men den blev inte långvarig. Årets uppgång tyder på en stabilisering efter de två föregående årens fall. Investeringarna år 2014 uppgår till 79 % av värdet år 1970.

Figur A. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2014, i 2014 års priser

Figur A. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2014, i 2014 års priser

Hitta på sidan

Till toppen