Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2016

Publiceringsdatum: 2020-02-20

Referensår: 2016 Ämnesord: Ekonomi

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Jordbrukets investeringar högre än föregående år

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2016 skattas till 7 080 miljoner SEK, 627 miljoner SEK mer än år 2015 i löpande priser vilket är en ökning med 10 %. Jämfört med föregående år ökade investeringarna inom 11 av totalt 15 kategorier av maskiner och redskap. Värdemässigt återfinns den största ökningen inom kategorin Traktorer, vars 11-procentiga ökning i investeringar motsvarar knappt 251 miljoner SEK. Näst störst var ökningen inom kategorin Torkar, kvarnar med mera; knappt 120 miljoner SEK. Jämfört med år 2015 var detta en ökning om 42 %, vilket också var den största ökningen i relativa tal.

Samtidigt skedde minskningar i tre kategorier. Värdemässigt var minskningen störst inom kategorin Redskap för underhåll och rengöring, där investeringarna skattas till 82 miljoner SEK, vilket är 34 miljoner eller 29 % mindre än året innan. Slutligen är två kategorier nya och två har utgått, vilkas värdeförändring jämfört med tidigare år därför inte kan beräknas.

Investeringar 1970—2016

Räknat i fasta baspriser har jordbrukets investeringar fluktuerat de senaste 45 åren, mellan som mest 18 650 miljoner år 1976 och som minst 4 213 miljoner år 1993. Efter år 1993 ökade investeringarna fram till millennieskiftet. Sedan var nivån relativt konstant och förändrades endast några procentenheter fram till år 2007 då ökningen från året innan var 18 %. År 2008 nådde investeringarna sin högsta nivå sedan slutet av 80-talet och den har ännu inte överträffats. År 2011 påbörjades en uppgång, vilken dock inte blev långvarig då investeringarna minskade igen de två följande åren. År 2014 steg investeringarna igen och har så gjort sedan dess. Investeringarna år 2016 motsvarar 90 % av de år 1970, räknat i fasta priser.

Figur A. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2016, i 2016 års priser

Figur A. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2016, i 2016 års priser

Hitta på sidan

Till toppen