Jordbruks­företagens kombinations­verksamheter 2005

Publiceringsdatum: 2007-03-06

Referensår: 2005 Produktkod: JO0108 Ämnesord: Företag, Struktur

Anders Grönvall 036-15 57 91 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Nästan vart tredje jordbruksföretag bedriver kombinationsverksamhet

Av de 75 808 jordbruksföretag som återfanns i Lantbruksregistret 2005 beräknas ca 23 000 (30 %) ha någon form av kombinationsverksamhet som genererade inkomst utöver jordbruket.

Kombinationsverksamhet kan vara av två slag; verksamhet som har samband med jordbruket och verksamhet som inte har samband med jordbruket. Det var ca 16 300 företag som hade verksamhet med samband med jordbruket i den meningen att jordbruksföretagets resurser, som t.ex. mark, byggnader och maskiner användes i kombinationsverksamheten.

Antalet företag som bedrev verksamhet utan anknytning till jordbruket var ca 13 500. Det var ca 6 800 företag som hade både typerna av verksamhet. Bland den verksamhet som hade samband med jordbruket var entreprenadverksamhet vanligast följt av turism uthyrning och annan fritidsverksamhet.

Var fjärde arbetstimma används i kombinationsverksamhet

Totalt uppskattas antalet årsverken i jordbruksföretagens kombinations­verksamheter uppgå till 24 700. Detta kan jämföras med det totala antalet årsverken i jordbruket som enligt 2005 års strukturundersökning beräknades till ca 72 200.

Bland företagen med kombinationsverksamhet hade ca 14 300 företag en omsättning överstigande 150 000 kronor i kombinationsverksamheten. Antalet företag med en omsättning över 1 200 000 kronor i kombinationsverksamheten var ca 3 600.

Hitta på sidan

Till toppen