Jordbruks­företagens kombinations­verksamheter 2010

Publiceringsdatum: 2011-06-08

Referensår: 2010 Produktkod: JO0108 Ämnesord: Företag, Struktur

Daniel Persson 036-15 59 70 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Arbete på entreprenad är vanligast

Den vanligaste formen av kombinationsverksamhet på jordbruksföretag år 2010 var arbete på entreprenad. Av företagen med kombinationsverksamhet hade 57 % av företagen någon form av arbete på entreprenad.

Kombinationsverksamhet vanligast på stora företag

Det var vanligare att företag med stora arealer åkermark bedrev någon form av kombinationsverksamhet än att mindre företag gjorde det. Bland de företag som hade över 100 hektar åkermark bedrev 54 % någon form av kombinationsverksamhet.

Antal företag med kombinationsverksamhet ökar

År 2010 hade drygt 24 000 företag någon form av kombinationsverksamhet. Detta motsvarar 34 % av alla företag i Lantbruksregistret, LBR. Det är en ökning med 43 % sedan år 2007. Ökningen ska dock tolkas med stor försiktighet, då enkäten förändrats sedan förra undersökningen.

Få företag har kombinationsverksamhet som huvudsyssla

Av de företag som hade kombinationsverksamhet, hade endast 27 % en kombinationsverksamhet som utgjorde mer än 50 % av företagets totala omsättning.

Hitta på sidan

Till toppen