Jordbruksstatistisk sammanställning 2017

Publiceringsdatum: 2018-01-01

Referensår: 2017 Produktkod: JO1901 Ämnesord: Övrigt

Ann-Marie Karlsson 036-15 59 33 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Jordbruksstatistisk sammanställning hette tidigare Jordbruksstatistisk årsbok och ger en bred och översiktlig, men samtidigt koncentrerad redovisning av jordbruks- och livsmedelsstatistiken. Här hittar du översiktlig statistik om arealer, skördar, djur, antal företag, företagare, sysselsättning, produktionsmedel, stödåtgärder, jordbrukets ekonomi, ekologisk produktion, miljöpåverkan, jordbruket internationellt samt uppgifter om livsmedel och konsumtion. Om du vill ha mer detaljerad statistik inom jordbruksområdet hittar du den i Jordbruksverkets statistikrapporter eller i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Hitta på sidan

Till toppen