Lantbrukets djur i juni 2018

Publiceringsdatum: 2019-10-15

Referensår: 2018 Produktkod: JO0103 Ämnesord: Djur

Anders Grönvall 036-15 57 91 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Fler grisar men färre får i jordbruket

Antalet grisar ökar, antalet får minskar medan antalet nötkreatur är relativt oförändrat mellan juni 2017 och juni 2018. Antalet mjölkkor fortsätter att minska, dock inte lika snabbt som tidigare, vilket kan ses i figur A. Mellan juni 2017 och juni 2018 har antalet mjölkkor minskat med drygt 2 600 djur och sedan 2010 har antalet mjölkkor minskat med ca 8,2 % till 319 400 djur. Däremot ökar antalet kor för uppfödning av kalvar och antalet kalvar det senaste året. Antalet kor för uppfödning av kalvar minskade under ett antal år från 2010 men har sedan 2015 ökat och är nu på rekordnivå.

Antalet får har minskat med 18 900 djur, eller drygt 3 %, mellan 2017 och 2018. Såväl tackor och baggar som lamm har minskat, dock mest lamm. Trenden har under en längre period varit att andelen vuxna djur ökat jämfört med andelen lamm. År 1995 gick det 1,36 lamm per vuxet djur. För första gången uppskattas nu att antalet vuxna djur (tackor och baggar) överstiger antalet lamm.

Antalet grisar har ökat med uppskattningsvis 2,3 % mellan 2017 och 2018. Främst är det antalet slaktgrisar som ökar medan såväl suggor som smågrisar minskar. Sedan 2010 var trenden fram till 2016 att antalet grisar minskade, sammanlagt med 10,9 % för att de sista två åren öka med 2,9 %.

På fjäderfäsidan har antalet djur ökat mellan 2017 och 2018 för såväl slaktkycklingar som för höns och är uppe på nivåer som inte setts tidigare i våra undersökningar. Antalet kycklingar för äggproduktion har dock minskat efter rekordhöga antal 2017.

Stadig minskning av antalet företag med mjölkkor

Antalet företag med mjölkkor minskar stadigt. 2018 är det nästan 150 färre än 2017 och ca 2 100 färre än 2010. Däremot har antalet företag med kor för uppfödning av kalvar varit ganska oförändrat sedan 2015.

Den snabba minskningen av antalet grisföretag som man kunde se under flera år har under de sista åren avtagit. Mellan 2017 och 2018 ökar det uppskattade antalet företag med grisar, dock inom den statistiska felmarginalen.

Det finns ingen statistiskt säkerställd förändring av antalet företag med får mellan juni 2017 och 2018.

Hitta på sidan

Till toppen