Lantbrukets djur i juni 2019

Publiceringsdatum: 2019-10-15

Referensår: 2019 Produktkod: JO0103 Ämnesord: Djur

Anders Grönvall 036-15 57 91 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Antalet nötkreatur och får minskar

Mellan juni 2018 och juni 2019 minskade antalet nötkreatur. För nötkreaturen var minskningen knappt 3 % vilket motsvarade ca 40 000 djur. Framför allt var det antalet kor och kalvar som minskade medan antalet kvigor, tjurar och stutar i stort sett var oförändrat. Även antalet får minskade och då med uppskattningsvis 6,5 % eller drygt 38 000 djur mellan juni 2018 och juni 2019. Såväl vuxna djur som lamm minskade under perioden även om minskningen var lite större bland lammen.

Antalet grisar har ökat med uppskattningsvis 4,5 % mellan 2018 och 2019. Främst är det antalet slaktgrisar och smågrisar som ökar medan antalet suggor minskar. Detta var tredje året i rad som uppskattningen av antalet grisar ökade vilket följde en trend sedan 2010 med ett minskat antal djur.

På fjäderfäsidan har antalet djur ökat mellan 2018 och 2019 för såväl slaktkycklingar som för höns och kycklingar för äggproduktion. Antalet djur är uppe på nivåer som inte setts tidigare i våra undersökningar. Totalt så ökar antalet höns och kycklingar (kycklingar för äggproduktion och slaktkycklingar) med nästan 10 % enligt undersökningens uppskattningar.

Antalet företag minskar för alla djurslag

Antalet företag med mjölkkor minskar stadigt. 2019 är de drygt 200 färre än 2018 och ca 2 400 färre än 2010. Även för företag med andra nötkreatur minskar antalet företag.

Även antalet företag med får minskar. Efter att ha varit över 9 000 företag sedan 2015 så minskar de nu till uppskattningsvis färre än 8 500 företag. Det är en minskning med mer än 7 % sedan juni 2018.

Trots att antalet grisar har ökat mellan 2018 och 2019 så har antalet företag med grisar minskat. De företag som har grisar har blivit större med fler djur per företag.

Hitta på sidan

Till toppen