Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll.
Uppgifter till och med 2013

Publiceringsdatum: 2014-12-16

Referensår: 2014 Produktkod: JO1301 Ämnesord: Konsumtion

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Livsmedelskonsumtionens utveckling

Under perioden 1980–2013 har totalkonsumtionen av kött per person och år ökat med 38 % till 88 kg, köksväxter med 98 % till 81 kg och frukt med 26 % till 105 kg. Totalkonsumtionen av mjölk har under samma period minskat från 185 till 122 liter per person och år, en minskning med 34 %. Även konsum­tionen av matfett har minskat under perioden, från 25 till 17 kg per person och år, en minskning med 30 %. Konsumtionen av mjöl och gryn ökade under 1980- och 1990-talen, för att sedan minska igen och år 2013 hamna på 57 kg per person.

Totalkonsumtionen av socker och sirap år 2013 var 41 kg per person och år och har varierat mellan 36–45 kg under perioden 1980–2013. Samtidigt har konsumtionen av choklad och konfektyrvaror samt läskedrycker, cider m.m. ökat kraftigt, dock har ökningstakten inte varit lika dramatisk efter år 2000. År 2013 var konsumtionen av choklad- och konfektyrvaror 17 kg per person, vilket motsvarar en ökning med 75 % sedan 1980. Konsumtionen av läskedrycker, cider m.m. har nästan tredubblats till 87 liter från år 1980 till år 2013. Häri ingår också konsumtion av mineralvatten och kolsyrat vatten med tillsats av socker eller aromämnen.

Hitta på sidan

Till toppen