Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll.
Uppgifter till och med 2014

Publiceringsdatum: 2015-12-15

Referensår: 2015 Produktkod: JO1301 Ämnesord: Konsumtion

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Livsmedelskonsumtionens utveckling

Under perioden 1980–2014 har totalkonsumtionen av kött per person och år ökat med 37 % till 88 kg, köksväxter med 99 % till 82 kg och frukt med 28 % till 107 kg. Totalkonsumtionen av mjölk har under samma period minskat från 185 till 116 liter per person och år, en minskning med 37 %. Även konsum­tionen av matfett har minskat under perioden, från 25 till 17 kg per person och år, en minskning med 33 %. Konsumtionen av mjöl och gryn var som högst i början av 2000-talet, för att sedan minska och 2014 uppgå till 64 kg per person och år vilket är i nivå med 1980.

Totalkonsumtionen av socker och sirap år 2014 var 43 kg per person och år och har varierat mellan 36–45 kg under perioden 1980–2014. Samtidigt har direktkonsumtionen av choklad och konfektyrvaror samt läskedrycker, cider m.m. ökat kraftigt, dock har ökningstakten inte varit lika dramatisk efter år 2000. År 2014 var konsumtionen av choklad- och konfektyrvaror 15 kg per person, vilket motsvarar en ökning med 52 % sedan 1980. Konsumtionen av läskedrycker, cider m.m. har tredubblats till 92 liter från år 1980 till år 2014. I detta ingår också konsumtion av mineralvatten och kolsyrat vatten med tillsats av socker eller aromämnen.

Under perioden 1980–2014 har den totala energitillförseln från livsmedel (exklusive alkohol) ökat från 12 000 (2 900 kcal) till 13 100 kJ (3 100 kcal) per person och dag, motsvarande 9 %.

Hitta på sidan

Till toppen