Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll.
Uppgifter till och med 2018

Publiceringsdatum: 2019-12-11

Referensår: 2018 Produktkod: JO1301 Ämnesord: Konsumtion

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Minskad totalkonsumtion av kött

Totalkonsumtionen av kött, som mäter den totala förbrukningen av råvaror för humankonsumtion, har under perioden 1980–2018 ökat med 32 % till 84 kg per person och år. Emellertid har konsumtionen minskat sedan 2016.

Från råvaror till förädlade livsmedel

För många varugrupper syns en långsiktig utveckling från livsmedel av råvarukaraktär till mer förädlade produkter. Totalkonsumtionen av socker och sirap har varierat mellan 38–49 kg per person och år under perioden 1980–2018, medan direktkonsumtionen av socker (bland annat strö- och bitsocker) har minskat med 74 %. Samtidigt har direktkonsumtionen av choklad och konfektyrvaror samt läskedrycker, cider m.m. ökat kraftigt, även om ökningstakten inte varit
lika dramatisk efter år 2000. Samma utvecklingsmönster kan även urskiljas för varugrupperna potatis, bröd och spannmålsprodukter samt mejeriprodukter. Under perioden 1980–2018 har
en kontinuerlig minskning av konsumtionsmjölk skett, medan konsumtionen av ost har ökat.

Ökad energitillförsel

Från 1980 till 2018 har den totala energitillförseln från livsmedel (exklusive alkohol) ökat från 12 300 till 13 100 kJ per person och dag. Det är främst energitillförseln från protein som ökat under perioden, detta kan till stor del förklaras av ökad köttkonsumtion.

Hitta på sidan

Till toppen