Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2019:07

Publiceringsdatum: 2019-09-17

Referensår: 2019 Produktkod: JO1001 Ämnesord: Ekonomi, Priser och prisindex

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna för produktionsmedel minskade enligt Produktionsmedelsprisindex (PM-index) med 0,5 % mellan juli 2018 och juli 2019. Priserna för produktgruppen Andra varor och tjänster minskade mest. Under samma period minskade Avräkningsprisindex (A-index) med 6,9 %. Lägre priser på Foderväxter jämfört med juli 2018 bidrog mest till prisminskningen.

I senare led steg de genomsnittliga priserna som ingår i Producentprisindex för
livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) med 5,0 % under denna period medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 3,5 %.

Hitta på sidan

Till toppen