Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2019:09

Publiceringsdatum: 2019-11-15

Referensår: 2019 Produktkod: JO1001 Ämnesord: Ekonomi, Priser och prisindex

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna för produktionsmedel minskade enligt Produktionsmedelsprisindex (PM-index) med 2,8 % mellan september 2018 och september 2019. Priserna för produktgruppen Djurfoder minskade mest. Under samma period minskade Avräkningsprisindex (A-index) med 11,3 %. Lägre priser på Spannmål jämfört med september 2018 bidrog mest till prisminskningen.

I senare led steg de genomsnittliga priserna som ingår i Producentprisindex för
livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) med 3,4 % under denna period medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) också steg med 3,4 %.

Hitta på sidan