Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2020:02

Publiceringsdatum: 2020-04-16

Referensår: 2020 Produktkod: JO1001 Ämnesord: Priser och prisindex

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna för produktionsmedel minskade enligt Produktionsmedelsprisindex (PM-index) med 4,0 % mellan februari 2019 och februari 2020. Priserna för produktgruppen Djurfoder minskade mest. Under samma period minskade Avräkningsprisindex (A‑index) med 9,8 %. Lägre priser på Foderväxter och Spannmål jämfört med februari 2019 bidrog mest till prisminskningen.

I senare led steg de genomsnittliga priserna som ingår i Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) med 1,5 % under denna period medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 1,3 %.

Hitta på sidan

Till toppen