Skörd av trädgårdsväxter 2015

Publiceringsdatum: 2016-03-31

Referensår: 2015 Produktkod: JO0607 Ämnesord: Areal, Odling, Skörd, Trädgård

Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Svensk produktion av matlök fortsätter att öka

Den svenska produktionen av matlök har ökat kontinuerligt under det senaste decenniet och var 2015 drygt 125 procent högre än den var 2005. Bara mellan 2014 och 2015 ökade produktionen med 21 procent, för att landa på strax under 65 000 ton. I övrigt minskade produktionen av flera frilandsgrödor mellan 2014 och 2015; produktionen av isbergssallat minskade med 19 procent, medan skörden av purjolök, gurka, vitkål och blomkål var och en minskade med mellan 8 och 12 procent.

Ur produktionssynpunkt har morot under lång tid varit den otvetydigt största svenska trädgårdsgrödan med en produktion på drygt 115 000 ton 2015. Om man istället ser till areal, var den största frilandsgrödan år 2015 jordgubbar, som odlades på knappt 2 500 hektar, följt av morot, äpple och matlök.

Den svenska växthusodlingen av köksväxter domineras starkt av gurka, tomat, kryddväxter och kruksallat. Produktionen av gurka, tomat och kryddväxter visade inte upp några tydliga skillnader mellan 2014 och 2015, medan produktionen av kruksallat minskade med 9 procent.

Hitta på sidan