Skörd av trädgårdsväxter 2016

Publiceringsdatum: 2017-03-28

Referensår: 2016 Produktkod: JO0607 Ämnesord: Areal, Odling, Skörd, Trädgård

Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Kraftigt minskad skörd av purjolök

Den svenska produktionen av purjolök minskade med 40 procent mellan 2015 och 2016, från 4 900 till 2 900 ton. Under samma period minskade även skördarna av broccoli och blomkål med 29 respektive 11 procent. Som kontrast ökade istället växthusproduktionen av gurka och kruksallat med 16 procent vardera, medan antalet skördade krukor med kryddväxter ökade med 8 procent. Skördarna av såväl gurka som kryddväxter i växthus var därmed rekordstora.

Sett till areal är jordgubbar den största svenska trädgårdsgrödan med en areal om 2 301 hektar år 2016, följd av morot, äpple och matlök med arealer om 1 997, 1 537 respektive 1 333 hektar.

Hitta på sidan

Till toppen