Skörd av trädgårdsväxter 2018

Publiceringsdatum: 2019-03-28

Referensår: 2018 Produktkod: JO0607 Ämnesord: Areal, Odling, Skörd, Trädgård

Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Ett ovanligt år för den svenska trädgårdsodlingen

Året 2018 var ett skördemässigt ovanligt år för flera av de vanligaste trädgårdsgrödorna. Skörden av morot, purjolök, isbergssallat och frilandsgurka var mellan 19 och 36 % lägre än genomsnittet för de fem föregående åren. För isbergssallat och morot berodde den minskade skörden till stor del på dåligt avkastning, något som även drabbade matlök, vitkål och blomkål, om än i något lägre utsträckning. För frilandsgurka och purjolök berodde de lägre skördarna även på minskad skördad areal.

Som kontrast var äppelskörden rekordhög och nådde för första gången över 30 000 ton under 2018, som en följd av en ovanligt hög avkastning. Även skörden av produktgruppen ”annan sallat” – som består av all stor- som småbladig sallat vid sidan av isbergssallat – var ovanligt hög, men för sallaten berodde den ökade skörden främst på en kraftigt ökad skördad areal.

Sett till areal är jordgubbar den största svenska trädgårdsgrödan med en areal om 2 483 hektar år 2018, följd av morot, äpple och matlök med arealer om 1 763, 1 550 respektive 1 220 hektar.

Hitta på sidan

Till toppen