Skörd av trädgårdsväxter 2019

Publiceringsdatum: 2020-03-31

Referensår: 2019 Produktkod: JO0607 Ämnesord: Areal, Odling, Skörd, Trädgård

Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Ökad sallatsodling och dålig äppelskörd

År 2019 karaktäriserades till stor del av en återgång till normala skördar för den svenska trädgårdsodlingen, efter det ovanligt torra året 2018. I enstaka fall var däremot 2019 ett ovanligt år.

Inom växthusodlingen förändrades fördelningen i odlingen av kryddväxter och kruksallat, som ofta odlas parallellt och utnyttjar samma odlingssystem. Medan odlingen av kryddväxter ökade rejält, fick kruksallaten istället stå tillbaka.

Inom frilandsodlingen ökade den skördade arealen av kategorin ”Annan sallat” rejält mellan 2018 och 2019, vilket är extra anmärkningsvärt eftersom arealen även ökade påtagligt mellan 2017 och 2018. Kategorin består av all stor- och småbladig sallat vid sidan av isbergssallat.

Totalt skördades ”Annan sallat” från nästan 1 300 hektar under 2019, vilket var en ökning med 50 % jämfört med året innan. Ökningen i skördad areal följdes däremot inte av en motsvarande ökning i skördad mängd, vilket antyder en förädrad produktsammansättning i kategorin.

För blomkål och framför allt för äpple var 2019 ett skördemässigt dåligt år. Blomkålsskörden blev 5 000 ton, vilket var 22 % lägre än genomsnittet för de senaste fem åren. Äppelskörden landade på 22 200 ton, vilket var 14 % lägre än genomsnittet för de fem senaste åren och den tredje lägsta skörden under det senaste decenniet.

Sett till areal var jordgubbar den största svenska trädgårdsgrödan 2019 med en areal om knappt 2 400 hektar, följd av morot med drygt 1 700 hektar och äpple, som odlas på en areal om drygt 1 500 hektar.

Hitta på sidan

Till toppen