Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2016

Publiceringsdatum: 2016-08-19

Referensår: 2016 Produktkod: JO0605 Ämnesord: Skörd

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Årets spannmålsskörd prognostiseras till 5,6 miljoner
ton


Enligt prognosen blir den totala spannmålsskörden knappt 5,6 miljoner ton för
2016. Det är 10 % mindre än förra årets skörd och 4 % mer än den genomsnittliga
skörden för de fem senaste åren. Höstvete uppskattas minska med 394 000
ton till 2,6 miljoner ton jämfört med 2015 och är därmed den gröda som minskar
mest. Minskningen beror på både mindre odlad areal och mindre hektarskörd.
Höstvete svarar för 47 % av spannmålsskörden. Den näst största andelen
av spannmålsskörden står vårkorn för, 26 %, vilket motsvarar 1,5 miljoner ton.
Att totalskörden för spannmål förväntas blir mindre 2016 jämfört med 2015
förklaras främst av att hektarskördarna för samtliga spannmålsgrödor förväntas
bli mindre i år. Höstvete, vårkorn och havre svarar tillsammans för 85 % av
spannmålsarealen. De förväntas alla få 9–13 % mindre hektarskörd i år jämfört
med 2015.

Mindre skörd av oljeväxter enligt prognosen

Totalskörden för oljeväxter uppskattas bli 0,28 miljoner ton vilket är cirka 22 %
mindre än förra året. Detta kan förklaras av att hektarskörden för höstraps
minskar med 20 % och att höstraps svarar för 90 % av den totala oljeväxtarealen.
Årets skörd av oljeväxter förväntas bli 12 % mindre än genomsnittet för de
fem senaste åren.
Prognoserna är gjorda utifrån en metod som utvecklats vid Jordbruksverket och
som baseras på statistiska samband mellan tidigare års väderdata och skördar. I
modellen används de vädervariabler som bäst förklarar variationerna i hektarskördarna.
I beräkningarna används förutom väderdata även odlade arealer för
år 2016. Prognoserna bygger på att årets väder från och med augusti och framåt
är som under ett normalår. Skulle vädret från augusti och framåt avvika avsevärt
från normalåret kan skillnaderna mellan prognoserna och de verkliga skördarna
bli stora. Redovisning görs endast totalt för hela landet då regionala uppgifter är
för osäkra för att redovisas.

Hitta på sidan

Till toppen