Trädgårds­undersökningen 2009

Kvantiteter och värden avseende 2009 års produktion

Publiceringsdatum: 2010-11-26

Referensår: 2009 Produktkod: JO0203 Ämnesord: Ekonomi, Trädgård

Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Produktionsvärdet ökade mellan 2008 och 2009

Produktionsvärdet för svensk trädgårdsodling uppgick till nästan 3,5 miljarder kronor år 2009. Produktionsvärdet ökade med 5 % (178 miljoner kronor) jämfört med år 2008.

Växthusodlade produkter stod för den största värdeökningen och mest ökade produktionsvärdet för slanggurka. Produktionsvärdet för slanggurka ökade med 74 % (106 miljoner kronor). Anledningen är delvis att odlarna fick ett betydligt högre kilopris år 2009 på 11 kr/kg jämfört med 7 kr/kg år 2008. Även skörden var 11 % högre år 2009 jämfört med år 2008 vilket också bidrog till det höga produktionsvärdet.

Hitta på sidan

Till toppen