Trädgårds­undersökningen 2015

Kvantiteter och värden avseende 2015 års produktion

Publiceringsdatum: 2016-08-25

Referensår: 2015 Produktkod: JO0203 Ämnesord: Ekonomi, Trädgård

Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Små förändringar i trädgårdsproduktionens värde

Den svenska trädgårdsproduktionens totala värde 2015 var strax över 4,8 miljarder kronor, i princip oförändrat sedan året innan, men 7 procent högre än genomsnittet för de fem föregående åren.

Frilandsodlingen stod för 61 procent av det totala värdet, medan växthusodlingen stod för 39 procent. Även sett till odlingsinriktning syntes motsvarande fördelning av värdet, där ätliga grödor (köksväxter, frukter och bär) utgjorde 61 procent, medan prydnads- och plantskoleväxter utgjorde 39 procent av produktionsvärdet.

Värdet av frilandsodlade köksväxter och bär på friland ökade med 9 procent vardera mellan 2014 och 2015, medan värdet av plantskoleväxter samt kruk- och utplanteringsväxter istället minskade med 6 respektive 11 procent under samma period. Övriga grödkategorier visade inte upp några påtagliga värde­förändringar.

De värdemässigt största grödorna var i fallande ordning morot, jordgubbar, lövfällande träd, tulpaner och kryddväxter.

Hitta på sidan

Till toppen