Trädgårds­undersökningen 2016

Kvantiteter och värden avseende 2016 års produktion

Publiceringsdatum: 2017-08-28

Referensår: 2016 Produktkod: JO0203 Ämnesord: Ekonomi, Trädgård

Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Trädgårdsproduktionens värde nära 5 miljarder kr

Den svenska trädgårdsproduktionens totala värde 2016 var knappt 5,0 miljarder kronor, 3 procent högre än året innan och 5 procent högre än genomsnittet för de fem föregående åren.

Frilandsodlingen stod för 60 procent av det totala värdet, medan växthusodlingen stod för 40 procent. På motsvarande sätt utgjorde de ätliga grödorna (köksväxter, frukter och bär) 61 procent av det totala värdet, medan prydnads- och plantskoleväxter stod för 39 procent av produktionsvärdet.

Inom frilandsodlingen ökade fruktvärdet med 11 procent mellan 2015 och 2016, medan värdet av bär istället minskade med 7 procent. Köksväxternas respektive plantskoleväxternas värden förblev oförändrade under samma period.

Bland de växthusodlade grödorna ökade värdet för köksväxter och bär med 9 procent mellan 2015 och 2016, medan värdet för lökblommor i kruka samt kruk- och utplanteringsväxter ökade med 6 respektive 5 procent och snittblommornas värde förblev oförändrat.

De värdemässigt största enskilda grödorna 2016 var i fallande ordning morot, jordgubbar, lövfällande träd, växthusodlad gurka och tulpaner.

Hitta på sidan

Till toppen