Trädgårds­undersökningen 2017

Kvantiteter och värden avseende 2017 års produktion

Publiceringsdatum: 2018-09-11

Referensår: 2017 Produktkod: JO0203 Ämnesord: Ekonomi, Trädgård

Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Trädgårdsproduktionens värde nu över 5,3 miljarder kronor

Den svenska trädgårdsproduktionens totala värde 2017 var drygt 5,3 miljarder kronor, och översteg därmed för första gången 5 miljarder kronor. Värdet ökade med 10 procent jämfört med 2016 och var 11 procent högre än genomsnittet för de fem föregående åren.

Frilandsodlingen stod för 59 procent av det totala värdet, medan växthusodlingen stod för återstående 41 procent. På motsvarande sätt utgjorde de ätliga grödorna (köksväxter, frukter och bär) 60 procent av det totala värdet, medan prydnads- och plantskoleväxter stod för 40 procent av produktionsvärdet.

Värdet ökade för samtliga produktkategorier

Inom frilandsodlingen visade produktkategorierna köksväxter och bär upp rekordhöga värden, samtidigt som värdet för frukt och plantskoleväxter också ökade, om än i något blygsammare omfattning.

Bland de växthusodlade grödorna ökade värdet för ätbara växter med 9 procent mellan 2016 och 2017, medan värdet för prydnadsväxter ökade med 13 procent under samma period.

De värdemässigt största enskilda grödorna 2017 var i fallande ordning morot, jordgubbar, lövfällande träd, växthusodlad gurka och tulpaner.

Hitta på sidan