Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2020:02 och regionalt fördelad statistik 2019

Publiceringsdatum: 2020-04-17

Referensår: 2020 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Minskad slakt av får i februari 2020 jämfört med februari 2019

Kvantiteten invägd mjölk i februari 2020 var 225 500 ton, varav 39 600 ton ekologisk mjölk. Jämfört med februari 2019 ökade den totala invägningen med 2 % och invägningen av ekologisk mjölk med 3 %.

Vid mejerierna producerades under månaden 56 600 ton konsumtionsmjölk och 17 900 ton syrade produkter. Vidare producerades 8 300 ton grädde, 6 600 ton ost, 1 600 ton smör samt 5 500 ton mjölkpulver under februari. Produktionen av ost innefattade även ungefär 100 ton ekologiska produkter.

I februari slaktades 35 800 nötkreatur och den totala slaktvikten av nöt var 11 600 ton. Slakten av nötkreatur ökade med ungefär 2 % jämfört med februari 2019.

215 300 grisar slaktades under februari 2020. Den totala slaktvikten av gris var 20 700 ton och ökade med drygt 3 % jämfört med statistiken för februari 2019.

Under februari slaktades det 10 600 får och lamm. Den totala slaktvikten av får och lamm, 220 ton, minskade med 26 % jämfört med siffrorna för februari 2019.

Kvantiteten slaktade fjäderfä uppgick i februari till 12 300 ton. Jämfört med februari 2019 är det en minskning med ungefär 3 %.

Siffror för invägningen av ägg i februari var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. När uppgifter tillgängliggörs publiceras de i Jordbruksverkets statistikdatabas.

I denna månads Statistiska meddelande redovisas även regional slaktstatistik för 2019 års slakt av större lantbruksdjur, nötkreatur, gris samt får och lamm. Slakten av fjäderfä redovisas inte på regionnivå.

Slaktens fördelning mellan länen

En betydande del av slakten av nötkreatur, gris samt får och lamm 2019 kom från företag i Skåne och Västra Götalands län. Framförallt för gris kom mer än hälften av slaktvikten från företag i dessa län.

Slaktens fördelning inom länen

För 11 av de 21 länen utgjorde den totala slaktvikten av gris den största andelen av slakten 2019. För de andra länen bestod den största andelen av nötkreatur.

Företagens storlek

Mer än 60 % av antalet slaktade nötkreatur och grisar under 2019 kom från företag med mer än 100 hektar åkermark. Dessutom kom mer än 20 % av slaktade grisar från företag med mindre än två hektar åkermark.

Företag som skickat djur till slakt

Av företag som skickade djur till slakt, skickade 74 % av dem nötkreatur. För gris samt får och lamm var motsvarande andelar 6 respektive 30 % av företagen. Detta speglar strukturen i företag med djur. Antalet företag med gris är färre till antal och håller fler djur än företag med nötkreatur eller får och lamm.

Företag inom Gotlands län var de som i genomsnitt skickat flest antal nötkreatur samt får och lamm till slakt under 2019. Företag från Örebro län skickade i genomsnitt flest antal grisar till slakt.

Jämförelse med förra året

En jämförelse mellan 2019 och 2018 visar att slakten av nötkreatur samt får och lamm minskade mest i Stockholms län. Slakten av gris minskade främst i Jönköpings län.

Hitta på sidan

Till toppen