Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2020:04

Publiceringsdatum: 2020-06-12

Referensår: 2020 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Ökad slakt av nötkreatur och gris i april 2020

Kvantiteten invägd mjölk i april 2020 var 235 400 ton, varav 40 800 ton ekologisk mjölk. I jämförelse med statistiken för april 2019 minskade den totala mjölkinvägningen med drygt 2 %. Samtidigt ökade invägningen av ekologisk mjölk marginellt.

I april producerades det 57 000 ton konsumtionsmjölk och 19 400 ton syrade produkter. Det producerades även 6 000 ton grädde, 7 100 ton ost, 2 000 ton smör samt 5 600 ton mjölkpulver under månaden.

Det slaktades 37 600 nötkreatur i april 2020. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 12 100 ton, vilket är en ökning med ungefär 8 % jämfört med april 2019.

I april slaktades det 230 200 grisar. Den totala slaktvikten av gris var 21 700 ton, vilket är en ökning med 5 % jämfört med siffrorna för april 2019.

16 600 får och lamm slaktades i april 2020 och den totala slaktvikten av får och lamm, 350 ton, minskade med 4 %.

Kvantiteten slaktade fjäderfän var i april 14 200 ton. I förhållande till statistiken för april 2019 ökade slakten av fjäderfä med 5 %. Slakten av fjäderfä utgjordes till ungefär 94 % av kyckling. Slakten av kyckling ökade med 3 % jämfört med april 2019.

Siffror för invägningen av ägg i april var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. När uppgifter tillgängliggörs kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Hitta på sidan

Till toppen