Antal får och företag med får i december 2018

Publiceringsdatum: 2019-04-26

Referensår: 2018 Ämnesord: Djur

Anders Grönvall 036-15 57 91 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Fårpopulationen i december

För första gången har Jordbruksverket använt den får- och geträkning som görs i december varje år för registerändamål för att statistiskt uppskattning antalet får fördelat på tackor, baggar och lamm. Under många år har regelbundna statistiska undersökningar av fårpopulationen i juni månad gjorts. Uppskattningen av antalet får enligt denna metod visar att det i december månad fanns ca 372 000 får på jordbruksföretag vilket ska jämföras med populationen i juni som för 2018 var ca 587 000 st. Främst är det antalet lamm som minskat eftersom lammen i hög utsträckning föds under våren och slaktas under hösten.

Upplägget av beräkningsmetoden ger också möjlighet att uppskatta antalet får utanför det som definieras som jordbruksföretag. Ett jordbruksföretag har definitionsmässigtett visst antal hektar åker eller jordbruksmark eller ett visst antal djur (se ”Fakta om statistiken”). Resultatet av dessa beräkningar visar att ca 45 000 får finns på platser som definitionsmässigt inte är jordbruksföretag. Den totala fårpopulationen i Sverige uppskattas därför i december 2018 vara drygt 417 000 djur varav nästan 75 % är tackor och baggar.

Antal jordbruksföretag med får i december

Antalet jordbruksföretag med får var i december 2018 ca 1 000 st färre än i juni 2018 I princip samtliga har tackor och baggar medan ungefär hälften har lamm.

Hitta på sidan

Till toppen