Antal nötkreatur i december 2011

Publiceringsdatum: 2012-02-16

Referensår: 2011 Produktkod: JO0111 Ämnesord: Djur

Anders Grönvall 036-15 57 91 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Antalet nötkreatur fortsätter att minska

Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 449 727 i december 2011, en minskning med 24 776 djur sedan december 2010. Sedan föregående år har antalet mjölkkor minskat med ca 0,3 % medan antalet övriga kor minskat med närmare 1,6 %.

Antalet kvigor, tjurar och stutar har minskat med 20 332 djur sedan december 2010. I stort sett hela minskningen beror på att antalet tjurar minskat. Antalet kalvar har minskat med 523 djur.

Sett på längre sikt så har antalet nötkreatur minskat med 10 % sedan december 2000. Antalet mjölkkor har minskat med 18 % medan övriga kor ökat med närmare 19 % sedan 2000. Övriga kategorier har minskat i antal under denna period.

Hitta på sidan

Till toppen