Antal nötkreatur i december 2014

Publiceringsdatum: 2015-02-12

Referensår: 2014 Produktkod: JO0111 Ämnesord: Djur

Anders Grönvall 036-15 57 91 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Antalet mjölkkor minskar

Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december 2014, vilket är en liten nedgång sedan december 2013. Sedan föregående år har antalet mjölkkor minskat med 0,6 % medan antalet övriga kor minskat med 1,1 %.

Antalet kvigor, tjurar och stutar har minskat med 1,6 % eller 7 200 djur sedan december 2013. Minskningen gäller för djur mellan 1 och 2 år medan antalet kvigor, tjurar och stutar över 2 år varit relativt oförändrat. Antalet kalvar har ökat med 4 400 djur sedan december 2013 vilket nästan motsvarar 1 %.

Sett på längre sikt så har antalet nötkreatur minskat med drygt 11 % sedan december 2000. Antalet mjölkkor har minskat med 19 % medan övriga kor ökat med närmare 13 % sedan december 2000. Övriga kategorier har minskat i antal under denna period.

Hitta på sidan

Till toppen