Antal nötkreatur i december 2015

Publiceringsdatum: 2016-02-16

Referensår: 2015 Produktkod: JO0111 Ämnesord: Djur

Anders Grönvall 036-15 57 91 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Antalet företag med mjölkkor minskar

Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 428 400 st i december 2015, vilket är en liten nedgång sedan december 2014. Sedan föregående år har antalet mjölkkor minskat med 2,1 % medan antalet övriga kor ökat med 1,5 %. Antalet kvigor, tjurar och stutar har ökat med 0,7 % sedan december 2014. Det är kvigor, tjurar och stutar mellan 1 och 2 år som ökat med 2,3% medan djuren över 2 år minskat med drygt 4 % på ett år.

Sedan december 2000 har antalet nötkreatur minskat med nästan 12 %, medan antalet mjölkkor minskat med 21 %. Antalet övriga kor har däremot ökat med närmare 15 % sedan december 2000. Övriga kategorier har minskat i antal under motsvarande period.

Antalet företag med nötkreatur fortsätter att minska och har gjort så i många år. Sedan december 2014 har antalet företag minskat med nästan 500 st, eller 2,7 %. För företag med mjölkkor är minskningen 6,1 % sedan ett år tillbaka. Mellan juni 2014 och juni 2015 var minskningen 5,6 %.

Hitta på sidan

Till toppen