Antal nötkreatur i december 2016

Publiceringsdatum: 2017-02-15

Referensår: 2016 Produktkod: JO0111 Ämnesord: Djur

Anders Grönvall 036-15 57 91 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska

Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 000 st i december 2016, vilket är en liten uppgång jämfört med december 2015. Sedan föregående år har dock antalet mjölkkor minskat med 3,2 % medan antalet övriga kor ökat med 6,7 %. Antalet kvigor, tjurar och stutar har ökat med 1,3 % sedan december 2015. Det är antalet tjurar och stutar som ökat med 5,2 % medan antalet kvigor minskat med 0,7 % på ett år och antalet kalvar varit oförändrat.

Sedan december 2000 har antalet nötkreatur minskat med drygt 11 %, medan antalet mjölkkor minskat med 23 %. Antalet övriga kor har däremot ökat med närmare 22 % under motsvarande period. Övriga kategorier har minskat i antal under motsvarande period.

Totalt antalet företag med nötkreatur fortsätter att minska och har gjort så i många år. Sedan december 2015 har antalet företag minskat med nästan 450 st, eller 2,6 %. För företag med mjölkkor är minskningen 7,4 % sedan ett år tillbaka.

Hitta på sidan

Till toppen